FORGOT YOUR DETAILS?

Termeni și condiții pentru analiza SWOT / literară și editare

Analiza literară pe care o oferim clienţilor noştri este realizată de consultanţi literari, specialişti cu foarte mare experienţă pe piaţa literară, în marile edituri, presa literară şi alte medii literare. Analizele se bazează strict pe materialul pe care ni-l trimiteţi, el fiind depersonalizat înainte să plece către consultanţi. În acest fel, se evită interpretările din considerente personale. Consultantul este un prieten al autorului, capabil în acelaşi timp de o evaluare sinceră. Consultantul este plătit ca să ofere o analiză la rece, o critică constructivă şi soluţii. Deşi va puncta elementele forte ale manuscrisului dvs., analiza se va axa pe părţile mai puţin solide ale acestuia, cu intenţia de a-i aduce îmbunătăţiri.

Pentru a comanda serviciul de analiză literară, este necesar să fiţi de acord în mod expres cu următoarele:

1. Serviciul este oferit în termeni de bună credinţă, aşa cum este şi reprezintă o reacţie profesională (feed-back) la un produs literar.

Opiniile consultantului sunt proprii acestuia şi se bazează pe cunoştinţe de specialitate dobândite şi pe experienţa vastă în domeniu. Remarcile din analiza primită reprezintă punctul de vedere al consultantului şi nu cel al editurii. Acestea nu sunt cu adresă personală şi nu trebuie să fie luate în nume personal, ci strict la adresa textului, aşa cum au fost gândite să fie. Pentru laude şi aprecieri preponderent pozitive, este bine să apelaţi la prieteni şi rude.

Aceste opinii nu pot constitui obiectul unei acţiuni juridice îndreptate împotriva Editurii Virtuale sau a consultanţilor noştri.

2. Decizia asupra modificărilor vă aparţine în totalitate.

În urma furnizării analizei literare extinse sau a notelor de editare, dvs. ca autor ar trebui să modificaţi şi să adaptaţi manuscrisul în acord cu indicaţiile sugerate.  Dacă nu sunteţi de acord cu acestea, puteţi trece cu vederea sugestiile făcute. Totuşi, pentru a fi cât mai aproape de un text literar complet, vă sugerăm să implementaţi toate modificările sugerate de către consultanţii noştri conform indicaţiilor primite ori să vă argumentaţi dvs. înşivă motivele pentru care nu doriţi să implementaţi aceste modificări.

3. Rambursarea serviciului nu este o opţiune.

Dacă aţi hotărât că aveţi nevoie de o opinie profesională asupra manuscrisului dvs., trebuie să ştiţi că această opinie se obţine cu o muncă susţinută şi atentă din partea unui om care va citi şi va analiza dedicat acel manuscris. Această muncă de analiză există indiferent dacă manuscrisul este genial sau mai puţin reuşit şi va genera o opinie personalizată şi un referat scris la adresa acestuia. Din această cauză, serviciul nu este rambursabil.

În rare situaţii, dacă manuscrisul este complet neliterar, vădit ofensator, pornografic sau greu lizibil (ilogic) - în concluzie: nepublicabil chiar şi cu o consultanţă extinsă, se va rambursa contravaloarea serviciului şi nu vi se va oferi nici o opinie scrisă. Aceste situaţii sunt cele pe care ni le asumăm.

4. Servicii ulterioare

Analiza literară este parte dintr-un proces mai amplu. Astfel, o analiză literară extinsă este parte din procesul de editare, când manuscrisul este "aşezat" pe făgaşul literar normal. O analiză de tip SWOT este o evaluare a muncii de editare, dar şi de redactare. Pe baza lor nu se pot identifica TOATE problemele unui manuscris, ci doar cele esenţiale. După încheierea unei astfel de munci, imaginea asupra ansamblului este mai clară. În fiecare analiză vi se vor sugera, la final, serviciile de care are nevoie manuscrisul, de care puteţi sau nu să ţineţi cont.

TOP