FORGOT YOUR DETAILS?

CONSULTANȚĂ LITERARĂ ȘI EDITARE

Orice scriitor celebru are o echipă de profesionişti în spate

Ești un autor la debut sau un scriitor consacrat?

Dacă vrei să publici o carte solidă, atunci manuscrisul tău are nevoie de o evaluare pe mai multe planuri: structură narativă, consistență, logică, veridicitatea personajelor, naturalețea dialogurilor și nu numai...

Feedback-ul de care ai nevoie

Consultanța literară și editarea sunt servicii premergătoare redactării unui manuscris. Dezideratul imediat al unui autor care tocmai a finalizat un manuscris este acela de a avea un feedback onest, profesionist și constructiv legat de munca lui și, pe baza acestui feedback, să-și îmbunătățească manuscrisul, pentru ca acesta să corespundă cerințelor editorilor, agenților literari sau pieței.

Drumul spre bestseller

Editura Virtuală oferă, pentru prima dată în România, consultanţă literară independentă în scrierea, îmbunătăţirea şi finalizarea unei cărţi de ficţiune.

DE CE O ANALIZĂ LITERARĂ

Evaluarea noastră vă va permite să vă priviţi opera cu ochi proaspeţi şi îi va sublinia cele mai importante atuuri şi slăbiciuni. Consultantul literar va citi lucrarea cu atenţie şi migală, aşa cum un editor nu are timp să procedeze cu manuscrisele acceptate provizoriu spre publicare. Referatul de lectură detaliat care va fi elaborat în urma evaluării noastre nu doar va evidenţia punctele slabe ale manuscrisului, ci va oferi şi sfaturi practice, aplicate pe text, sugestii pentru îmbunătăţirea acestuia.

Nu scriem în locul tău!

Este de la sine înţeles că nu putem substitui talentul unui scriitor şi nu putem scrie cartea în locul lui.

Dar, în condiţiile în care piaţa de carte este din ce în ce mai competitivă, noi vă vom ajuta să elaboraţi un manuscris cât mai bun posibil înainte să îl trimiteţi unui agent literar sau unui editor tradiţional.

 • Analiză SWOT
 • de la 59
  per manuscris (max. 55000 cuvinte)
 • Puncte tari şi puncte slabe ale manuscrisului (consideraţii generale)
 • Verificarea şi argumentarea încadrării în genul literar ales.
 • Consideraţii generale privind cursivitatea şi logica naraţiunii.
 • Consideraţii generale privind personajele (realismul, naturaleţea şi consecvenţa lor) şi dialogurile.
 • SE LIVREAZĂ:
 • Analiză literară în formă scrisă, de 300-500 cuvinte.
 • Listă cu serviciile de care are nevoie manuscrisul pentru a ajunge în formă finală.
 • Analiză literară extinsă
 • de la 99
  per manuscris (max. 55000 cuvinte)
 • Analiza evoluţiei scenariului şi contribuţia capitolelor la dezvoltarea acestuia.
 • Redundanţa şi coerenţa capitolelor.
 • Echilibrul dintre acţiunile minore şi acţiunea principală.
 • Existenţa şi impactul punctului culminant şi deznodământului.
 • Analiza începutului (primul capitol) şi încheierii (ultimul capitol) în economia şi evoluţia scenariului propus.
 • Puncte de vedere: Consistenţa, logica şi viabilitatea opiniilor exprimate.
 • Personaje: Veridicitatea personajelor şi a evoluţiei lor, naturaleţea, logica şi consecvenţa acţiunilor şi a trăirilor acestora.
 • Dialoguri: Naturaleţea dialogurilor, punctuaţia în dialog specifică tiparelor de exprimare ale personajelor.
 • SE REALIZEAZĂ:
 • Analiză extinsă a manuscrisului cu evidenţierea unui exemplu concret pentru fiecare punct.
 • SE LIVREAZĂ:
 • Referat de carte cu note punctuale de editare.
 • Listă cu serviciile de care are nevoie manuscrisul pentru a ajunge în formă finală.
 • Editare
 • de la 1.59
  per 300 cuvinte
 • Analiza evoluţiei scenariului şi contribuţia capitolelor la dezvoltarea acestuia.
 • Redundanţa şi coerenţa capitolelor.
 • Echilibrul dintre acţiunile minore şi acţiunea principală.
 • Existenţa şi impactul punctului culminant şi deznodământului.
 • Analiza începutului (primul capitol) şi încheierii (ultimul capitol) în economia şi evoluţia scenariului propus.
 • Puncte de vedere: Consistenţa, logica şi viabilitatea opiniilor exprimate.
 • Personaje: Veridicitatea personajelor şi a evoluţiei lor, naturaleţea, logica şi consecvenţa acţiunilor şi a trăirilor acestora.
 • Dialoguri: Naturaleţea dialogurilor, punctuaţia în dialog specifică tiparelor de exprimare ale personajelor.
 • SE REALIZEAZĂ:
 • Analiză integrală a manuscrisului. Intocmirea notelor de editare şi evidenţierea pe text a tuturor situaţiilor cu probleme. Soluţii de rezolvare a problemelor găsite.
 • SE LIVREAZĂ:
 • Referat de carte, note de editare complete şi comentarii ataşate manuscrisului.

Ce trebuie să ştiţi pentru a începe:

Citiţi cu atenţie Termenii şi condiţiile specifice pentru serviciile de consultanţă. Serviciile de consultanţă editorială sunt extrem de sensibile şi, pentru a le accesa, este necesar să fiţi de acord pe deplin cu Termenii şi condiţiile specifice.

Înainte de a ne trimite un manuscris

Asiguraţi-vă că acesta îndeplineşte Condiţiile minimale de procesare. Sunt paşi simpli prin care vă asiguraţi că trimiteţi un fişier de calitate, menţineţi costurile în bugetul alocat şi primiţi rezultatul în timpul promis.

Vă rugăm să citiţi cu atenţie Termenii şi condiţiile speciale pentru furnizarea acestui serviciu. Formularele în care nu aţi bifat acceptarea expresă a acestor termeni şi condiţii nu se iau în considerare. Dacă doriţi lămuriri suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi

Formatul manuscrisului

Manuscrisul dvs. complet într-unul din formatele: Word (.doc sau .docx), Rich Text (.rtf), Text (.txt), Open Office (.odf). Atenţie, formatul Text (.txt) nu păstrează formatările mai complexe (italic, bold etc.). Manuscrisul se trimite pe adresa manuscrise (at) editura-virtuala.ro sau se atașează în formularul de comandă.

CUM FUNCȚIONEAZĂ PROCESUL

01

După ce aţi citit termenii şi condiţiile de utilizare, apăsaţi butonul Trimite manuscrisul pentru a accesa formularul de comandă. Asiguraţi-vă că ataşaţi manuscrisul în forma lui finală, verificând şi cerinţele minimale de trimitere ale unui manuscris.

02

În cazul serviciilor de analiză literară, veţi primi pe adresa de e-mail cu care vă înscrieţi o factură proforma cu contravaloarea serviciului ales, pe care va trebui să o achitaţi prin modalitatea de plată comunicată. Dacă doriţi un serviciu complet de editare, veţi fi contactat de către unul dintre consultanţii noştri prin modalitatea de contact pe care aţi ales-o în formular pentru confirmare şi stabilirea detaliilor specifice.

03

Dacă aţi optat pentru Analiză literară de tip SWOT, trebuie să ştiţi că această analiză este o imagine de ansamblu asupra nivelului cărţii, o opinie critică constructivă, generală, care pune bazele unui eventual nou nivel de rescriere a manuscrisului dvs., dacă este cazul şi oferă, în principal, consideraţii de ordin stilistic, dar şi literar.

04

Dacă aţi optat pentru Analiză literară extinsă (Referat de carte), trebuie să ştiţi că această analiză este pasul preliminar EDITĂRII, dar şi Redactării, în caz că nu doriţi consultanţă. Ea este cea care evaluează profesionist manuscrisul dvs. şi vă va fi de folos în orice demers veţi întreprinde cu privire la publicare, indiferent de editura unde doriţi să publicaţi.

05

După ce aţi primit cotaţia de preţ pentru Analiză/Editare şi dacă sunteţi mulţumit şi doriţi să mergem mai departe, veți primi prin e-mail un contract de finanțare, pe care va trebui să-l semnaţi şi să ni-l trimiteţi scanat pe adresa de e-mail indicată. De asemenea, veţi primi o proformă pentru contravaloarea serviciului. În funcție de anumiți parametri, prețurile serviciului de editare pot fi negociate. Va trebui să achitaţi proforma primită printr-una dintre modalităţile pe care le aveţi la dispoziţie înainte de a ne trimite contractul. Orice termen de realizare a serviciilor curge din momentul în care ne furnizați manuscrisul final și numai după ce ați efectuat plata convenită.

06

Vom începe analiza/editarea manuscrisului. În timpul acestui proces, veţi avea posibilitatea să ţineţi legătura cu consultantul/editorul dvs. de carte. Este posibil ca acesta să vă ceară o serie de lămuriri asupra intenţiilor dvs. literare. După finalizarea analizei/editării veţi primi, după caz, analiza literară sau manuscrisul, cu toate modificările şi sugestiile evidenţiate prin funcţia Track Changes sau prin comentarii ataşate, precum şi referatul aferent. Aveţi, astfel, deplin control al modificărilor făcute şi posibilitatea de a revizui manuscrisul în acord cu - sau de a respinge sugestiile făcute de editor.

07

Veţi primi analiza literară / Referatul de carte în termenul prevăzut pentru aceste servicii. Deoarece analiza literară este ea însăşi o muncă de creaţie, este posibil ca termenul de predare să fie rediscutat (în plus sau în minus), în funcţie de tipul manuscrisului şi de complexitatea lui. Expedierea fișierelor se va face prin e-mail.

08

Termen de livrare este de 14-30 zile, în funcţie de mărimea cărţii. Veţi primi o estimare aproximativă prin e-mail, la începutul procesului.

Ai încă nelămuriri? Te așteptăm cu un mesaj.

TOP