FORGOT YOUR DETAILS?

CONSULTANȚĂ LITERARĂ NATIVĂ PENTRU TEXTE ÎN LIMBA ENGLEZĂ

Ați tradus cartea în limba engleză? Atunci aveți nevoie de o revizuire nativă a manuscrisului.

Evaluare structurală și redactare nativă a manuscrisului

Pentru cărți traduse în limba engleză din limba română, pregătite pentru publicare.

Parcurgere integrală a textului, cu modificări directe, aprofundate, legate de aspectele gramaticale, semne de punctuație, ortografie, structura frazei etc.

Comentarii incluse privind problemele de flux narativ, limbaj, tensiunea și ritmul narațiunii, dialoguri, punerea în valoare, utilizarea metaforelor, similitudinilor, alegoriilor și a altor unelte ale limbii pentru a obține un text convingător.

Este posibil ca, în urma evaluării structurale și a intervenției asupra textului, să fie nevoie de rearanjarea manuscrisului.

Sugestiile structurale pot include comentarii și recomandări asupra intrigii principale și a intrigilor secundare, includere sau excludere personaje, rescriere sau rearanjare de capitole, modificarea începutului sau încheierii sau a unor scene.

Corectură nativă

Oricât de bine ar fi făcută o retroversiune de către un traducător român, corectura nativă va fi întotdeauna acordul fin asupra textului final.

Publicarea unei cărți în limba engleză obligă autorul să aibă un text curat, coerent și atractiv din punct de vedere al limbii.

Corectura nativă este esențială pentru orice traducere. Cu cât este mai limpede, cu atât mesajul ajunge mai bine la cititori, iar cartea poate deveni un succes. În plus, spre deosebire de piața românească, editorii clasici străini sunt permanent în căutare de talente printre autorii care-și publică singuri cărțile.

Redactorii noștri nativi experimentați elimină greșelile gramaticale și de ortografie, verifică semnele de punctuație, sintaxa, abrevierile și acronimele, sunt eliminate repetițiile și cuvintele/expresiile redundante, sunt sugerate sinonime pentru expresiile și formele lexicale neuzuale, se urmărește tonul narațiunii.

Ce trebuie să știți pentru a începe

Consultanța nativă este un cost suplimentar pentru un manuscris. Dar pentru a vă asigura de reușita unei traduceri, este indicat să faceți și acest pas.

Optați pentru Redactare nativă dacă nu ați făcut operațiile de editare/ redactare pe manuscrisul în limba română și pentru Corectură nativă dacă aceste operații au fost făcute.

TOP